Centruminformatie Oostende - Belangrijk

De eerstvolgende praktijkles grijpt plaats op 18 januari 2020. ALLE kandidaten hebben samen les van 8u tot 10u. Wees steeds 15min. aanwezig VOOR aanvang van de praktijkles: 7u45 (omgekleed aan de waterlijn !).

Laat geen waardevolle voorwerpen na in de kleedkamer. (Dames: kleedkamer 11A + 11B - Heren: kleedkamer 12A + 12B) (meenemen in gesloten sporttas naar de zwemhal)

Voor de volgende praktijklessen hebben alle kandidaten samen praktijkles van 8u tot 10u :

  • Praktijkles 15 : 18/01/20
  • Praktijkles 18 : 16/02/20
  • Praktijkles 19 : 08/03/20
Lees aandachtig onderstaande informatie naar aanleiding van de komende examens met betrekking tot module II.

Het examen module 2 is gepland op zaterdag 25 januari Ún zaterdag 01 februari 2020.

- Cursisten groep A melden zich uiterlijk om 7u45 aan in het zwembad (in zwemuitrusting)
- Cursisten groep B melden zich uiterlijk om 8u45 aan in het zwembad (in zwemuitrusting)
Kandidaten die op 1/02/20 niet kunnen aanwezig zijn en de toelating hebben gekregen om het volledig examen van module 2 af te leggen op 25/01/20 dienen om 8u45 aanwezig te zijn.
Kandidaten die op 25/01/20 niet kunnen aanwezig zijn en de toelating hebben gekregen om het volledig examen van module 2 af te leggen op 01/02/20 dienen om 7u45 aanwezig te zijn.

Alle onderdelen van module 2 (m.u.v. reddingsgordel) dienen gekend te zijn op beide data.

Afwezigheden op 25/01/20 of 01/02/20 dienen gestaafd te worden met een medisch attest of ander geldig bewijsstuk. Deze aanvragen (incl. bewijsstukken/attesten) dienen tegen ten laatste dinsdag 21/01/20 12u te worden gestuurd naar : wobra@campuspov.be

Studenten hoger-of universitair onderwijs die op bovenstaande data niet aanwezig kunnen zijn sturen een attest van inschrijving hoger-/ universitair onderwijs + examenrooster door naar wobra@campuspov.be. Enkel voor deze cursisten wordt het examen module 2 in eerste zittijd op een andere datum afgenomen (datum wordt dan vastgelegd in onderling overleg met de centrumverantwoordelijke).

Benodigdheden voor ELKE praktijkles :
- Trainingskaart die je hebt ontvangen, volledig ingevuld en voorzien van een recente (herkenbare) foto
- Zwemuitrusting: dames een badpak zonder diepe uitsnijding, heren een aansluitende zwembroek of aansluitende zwemshort
- Badmuts
- Zwembril
- Vanaf 5/10 : een touw (+/- 2m lengte, diam.: 3 - 6 mm)
- Drinkfles met water of isotone sportdrank
- Schriftje (formaat A5) met vooraan op omslag geschreven :
OPLEIDING REDDER AAN ZEE 2019 - 2020
CENTRUM OOSTENDE
"NAAM + VOORNAAM"
- Balpen/ potlood


Naar aanleiding van een verdrinkingsongeval uit het verleden werd beslist om het oefenen met de reddingpoppen, ter voorbereiding van praktijkexamens en/of bekwaamheidsproeven, enkel toe te laten wanneer de cursisten/strandredders met minimum 2 personen gelijktijdig hier op oefenen. Zo kunnen de cursisten/strandredders elkaar in het oog houden. Dit is een preventieve veiligheidsmaatregel. Bijkomend willen wij ook de kandidaten verwittigen dat apnoe-oefeningen voorafgegaan door intense hyperventilaties niet zonder gevaar zijn. Dergelijke oefeningen kunnen aanleiding geven tot een plotse syncope met onmiddellijk bewustzijnsverlies tot gevolg.

::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Oostende, docent hoofdstuk 3 :
Jonathan Devos
@mail : jonathan.devos@hotmail.com

praktijkdocent centrum Oostende, docent hoofdstuk 2 :
Johan Rycx
@mail : rycx.johan@telenet.beCentruminformatie Oostende - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het Stedelijk zwembad, Koninginnelaan 1 te Oostende. De kandidaten worden verdeeld in 2 groepen :

groep 1 : van 8 tot 9 uur
groep 2 : van 9 tot 10 uur

Ligging :::Terug::

Centruminformatie Oostende - Theorie

De theorielessen gaan door in de leslokalen van het Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1 te Oostende

Ligging :Leffingestraat 1
8400 Oostende
Opgelet : geef in uw gps 'kruising met Edith Cavelstraat' in !
gps: +51░ 13' 18.83", +2░; 54' 59.36"

Met het openbaar vervoer:

met de trein: zie www.b-rail.be
met de bus: zie www.delijn.be
Lijn 7 - Station - Steense Dijk - Bauwensplein - Station heeft een halte aan deze school

Met eigen wagen:

vanuit richting Brugge: autosnelweg A10 richting Oostende; aan de rotonde de 2de afslag nemen en doorrijden op de N340 / Verenigde Natieslaan richting Centrum, aan de tweede lichten links afslaan (Ravelijnstraat) en de rotonde oprijden. De school ligt aan de rotonde aan je rechterkant.

vanuit richting Gistel: N33 Oostendse Baan volgen en rechtdoor blijven rijden (volg de Torhoutsesteenweg richting Oostende/Veurne/Nieuwpoort), dwars de K. Elisabethlaan (eerste lichten), sla aan de tweede lichten rechts af naar de Leffingestraat, blijf deze straat volgen tot de tweede rotonde. Op deze rotonde ligt de school aan je linkerzijde

::Terug::

ę 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŰn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).