Centruminformatie Koksijde - Belangrijk

De eerstvolgende praktijkles grijpt plaats op zaterdag 18 januari 2019. Alle ingeschreven cursisten worden verwacht om 18u15 in de inkomhal van het zwembad . Alle kandidaten hebben samen praktijkles van 18u30 tot 20u30.

Laat geen waardevolle voorwerpen na in de kleedkamer(meenemen in gesloten sporttas naar de zwemhal).

Lees aandachtig onderstaande informatie naar aanleiding van de komende examens met betrekking tot module II.

Het examen module 2 is gepland op zaterdag 25 januari én zaterdag 01 februari 2020.

Alle onderdelen van module 2 (m.u.v. reddingsgordel) dienen gekend te zijn op beide data.


Naar aanleiding van een verdrinkingsongeval uit het verleden werd beslist om het oefenen met de reddingpoppen, ter voorbereiding van praktijkexamens en/of bekwaamheidsproeven, enkel toe te laten wanneer de cursisten/strandredders met minimum 2 personen gelijktijdig hier op oefenen. Zo kunnen de cursisten/strandredders elkaar in het oog houden. Dit is een preventieve veiligheidsmaatregel. Bijkomend willen wij ook de kandidaten verwittigen dat apnoe-oefeningen voorafgegaan door intense hyperventilaties niet zonder gevaar zijn. Dergelijke oefeningen kunnen aanleiding geven tot een plotse syncope met onmiddellijk bewustzijnsverlies tot gevolg.

::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Koksijde :
Danny Geryl
@mail : danny.geryl@outlook.comCentruminformatie Koksijde - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het gemeentelijk zwembad, Pylyserlaan 32 te Koksijde. De praktijklessen te Koksijde gaan door van 18u30 tot 20u30.

Ligging Gemeentelijk Zwembad :
::Terug::

Centruminformatie Koksijde - Theorie

De theorielessen gaan door in de hotelschool Ter Duinen,Houtsaegerlaan 40 te Koksijde.

Ligging :


::Terug::

© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).