Centruminformatie Brugge - Belangrijk

Naar aanleiding van een verdrinkingsongeval uit het verleden werd beslist om het oefenen met de reddingpoppen, ter voorbereiding van praktijkexamens en/of bekwaamheidsproeven, enkel toe te laten wanneer de cursisten/strandredders met minimum 2 personen gelijktijdig hier op oefenen. Zo kunnen de cursisten/strandredders elkaar in het oog houden. Dit is een preventieve veiligheidsmaatregel. Bijkomend willen wij ook de kandidaten verwittigen dat apnoe-oefeningen voorafgegaan door intense hyperventilaties niet zonder gevaar zijn. Dergelijke oefeningen kunnen aanleiding geven tot een plotse syncope met onmiddellijk bewustzijnsverlies tot gevolg.

Afwezigheden dienen voorafgaandelijk aan de geplande activiteit (incl. eventuele bewijsstukken) te worden gemeld aan : wobra@campuspov.be

::Terug::

Lessenroosters

Lessenrooster theorie : Lessenrooster praktijk : De lessenroosters worden gepubliceerd "onder voorbehoud" en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

::Terug::

Contact

praktijk- en theorieverantwoordelijke centrum Brugge, examinator reanimatie :
Kelly Spillier
@mail : kellyspillier@hotmail.com

praktijkdocent centrum Brugge :
Patrick Boucquert
@mail : patrick.boucquaert@telenet.beCentruminformatie Brugge - Praktijk

De praktijklessen gaan door in het Lago zwembad, Doornstraat 110 te Brugge. De kandidaten worden verdeeld in 2 groepen :

groep 1 : van 13u00 tot 14u00
groep 2 : van 14u00 tot 15u00

Ligging :
::Terug::

Centruminformatie Brugge - Theorie

De theorielessen gaan door in het provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te Brugge (Sint-Andries).

Ligging :

Met het openbaar vervoer

Station van Brugge op 3 km. Vanaf het station vlotte busverbinding om de 10 minuten. Volgende buslijnen hebben een halte te 'Boeverbos':
lijn 5: Centrum - Station - Sint-Andries (Hermitage)
lijn 15: Centrum - Station - Sint-Andries (De Prange)
lijn 52: Brugge -Gistel - Oostende
lijn 53: Brugge - Jabbeke
lijn 55: Brugge - Leke
De bussen vertrekken aan de hoofduitgang van het station. De halte Boeverbos is gelegen aan de Gistelsesteenweg (nadat u de warenhuizen GB, Brico en Colruyt voorbij bent). Tegenover de bushalte ligt een park; ga de dreef in die naar dit park leidt en op wandelafstand ziet u het provinciehuis Boeverbos.
Om van het Provinciehuis Boeverbos terug te keren naar het station, afstappen aan de achterzijde van het station.

dienstregeling De Lijn
dienstregeling NMBS


Met de wagen

Vanaf de autosnelweg E40 (zowel richting kust als Brussel): Afrit 8 richting Brugge - Zeebrugge. Volg de Expressweg N31 richting Zeebrugge, neem de afslag Sint-Michiels (ter hoogte van de KHBO). Rij de rotonde op en neem de 3de afslag. Op de volgende rotonde neem je de 2de afslag. (Kon. Leopold III-laan) Rij aan de lichten rechtdoor, het Provinciehuis Boeverbos bevindt na enkele honderden meters aan de rechterkant.

U kan uw wagen op Parking 03 te parkeren. Deze gratis parking bevindt zich aan de overkant van het provinciehuis Boeverbos, naast de Bowling Stones. Op het einde van de parking is een wandelpad naar het provinciehuis, op 5 minuten wandelafstand. U wandelt richting fonteinen en volgt de bordjes ‘ingang bezoekers’, daar is de hoofdingang van het gebouw.

::Terug::

© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).