Laatste nieuws 26/03/2018 22u

Update 26/03/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van alle praktijkexamens (na herexamen) van alle centra staan vanaf heden op onze website:
Cursus 17-18/Examenresultaten

Update 26/03/2018 (Bijscholing) :
Resultaten van de bekwaamheidsproef van 3/12/17 en 17/03/2018 (na herexamens) werden toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 16/03/2018 (Cursus 17-18) :
Via onderstaand formulier kunnen geslaagden voor de cursus RAZ 2017-'18 zich inschrijven voor een module praktijk. Deze vrijblijvende module spitst zich voornamelijk toe op het correct opstellen en hanteren van enkele hulpmiddelen (communicatiemiddelen - mirador - toeter en handseinvlag - zwemvest - vlaggen - trailer ...) De module duurt 2,5 uur en gaat door in de paasvakantie op donderdag 5 april 2018 (Westende) of op donderdag 12 april (Oostende) van 14u00 - 16u30. Deelname is vrijblijvend, maar als je je inschrijft verwacht men wel dat je aanwezig bent! Enkele dagen voor de sessie ontvang je van de IKWV een mail met precieze locatie waar je verwacht wordt!
Inschrijven via volgende link : inschrijvingsformulier

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).