Laatste nieuws 23/09/2016 18u

Update 23/09/2016 (Cursus 16-17) :
Een aangepaste lijst met rechtmatig ingeschreven kandidaten werd op de website geplaatst onder :
Cursus 16-17/Inschrijvingen

Update 22/09/2016 (Cursus 16-17) :
Centruminformatie voor alle centra aangepast onder :
Cursus 16-17/Centruminformatie

Update 22/09/2016 (Bijscholing) :
Een aangepaste lijst met rechtmatig ingeschreven kandidaten werd op de website geplaatst onder :
Bijscholing/Inschrijvingen

Update 09/08/2016 (Bijscholing) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2016 zijn geopend. Meer informatie is terug te vinden onder :
Bijscholing/Inschrijvingen

Update 4/07/2016 :
Nieuwe wetgeving brandingsporten te raaplegen via deze link.


© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).