Laatste nieuws 21/03/2019 21u

Update 21/03/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
Een overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor de uitzonderingsgroep kan u terugvinden onder : Bijscholing/Data.

Update 19/03/2019 (Cursus 18-19) :
De voorlopige resultaten van de praktijkexamens voor de centra Oostende, Koksijde en Brugge staan vanaf heden op onze website: Cursus 18-19/Examenresultaten

Update 19/03/2019 (Cursus 18-19) :
Lees aandachtig de informatie met betrekking tot de herexamens praktijk voor het centrum Oostende:
Cursus 18-19/Centruminformatie/Oostende

Update 19/03/2019 (Cursus 18-19) :
Lees aandachtig de informatie met betrekking tot de herexamens praktijk voor het centrum Brugge:
Cursus 18-19/Centruminformatie/Brugge

Update 14/03/2019 (Cursus 18-19) :
De uurindelingen voor de praktijkexamens van 16, 17 en 23 maart 2019 werden op onze website aangepast.

Update 10/03/2019 (Cursus 18-19) :
Lees aandachtig de informatie met betrekking tot de praktijkexamens voor het centrum Kortrijk:
Cursus 18-19/Centruminformatie/Kortrijk


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).