Laatste nieuws 17/08/2018 16u

Update 17/08/2018 (Cursus 17-18) :
It's a GO. De zeezwemproef zal behoudens onvoorziene omstandigheden deze avond kunnen plaatsgrijpen. Lees aandachtig de website voor meer informatie. Succes aan alle deelnemers!!

Update 13/08/2018 (Cursus 17-18) :
De uitgestelde zeezwemproef van 7 augustus kan ten vroegste worden georganiseerd vanaf vrijdag 17 augustus. Lukt het niet op vrijdag 17 augustus dan wordt de volgende datum zaterdag 18 augustus. We gaan in aanloop naar vrijdag de kandidaten inlichten over de evolutie van de weersvoorspellingen voor beide data.

Update 02/08/2018 (Cursus 17-18) :
Een overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor de zeezwemproef van 7 augustus werd op onze website geplaatst onder : Cursus 17-18/Zeezwemproef

Update 29/07/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2018 zijn geopend en kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven.

Update 10/07/2018 (Cursus 17-18) :
De resultaten van de zeezwemproef van 6 juli 2018 zijn vanaf heden beschikbaar op onze website :
Cursus 17 -18/Examenresultaten

Update 08/07/2018 (Cursus 18-19) :
De inschrijvingen voor het nieuwe cursusjaar 18-19 zijn geopend. Meer informatie kan u terugvinden onder Cursus 18-19/Inschrijven

Update 07/07/2018 (Postoverste) :
Met betrekking tot de opleiding postoverste werden enkele belangrijke wijzigingen uitgevoerd. Alle noodzakelijke informatie is terug te vinden onder : Postoverste

Update 27/06/2018 (Cursus 17-18) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven zijn afgesloten.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).