Laatste nieuws 08/06/2018 20u

Update 08/06/2018 (Cursus 17-18) :
Een overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor de zeezwemproeven kan je terugvinden onder : Cursus 17-18/Zeezwemproef

Update 08/06/2018 (Cursus 17-18) :
Voorafgaand aan de zeezwemproeven wordt nog op 23/06 een zeezwemles georganiseerd. Inschrijven voor deze les is niet meer mogelijk. Een overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u later terugvinden.

Timing:

- Inschrijven vanaf 10 uur in de hall van het zwembad. Identiteitskaart dient te worden overhandigd in ruil voor een genummerde cap. Niet vergeten een gepast muntstuk van één euro mee te brengen (bijdrage voor gebruik infrastructuur zwembad).
- Om 10u30 info + opwarming.
- Om 11 uur de eigenlijke zeezwemles.
- Om 11u45 volgt nog een nabespreking in de hall van het zwembad.

De les dient gevolgd te worden in het les- en examenuniform!!!!!

Indien je wegens een bepaalde reden niet kan aanwezig zijn stuur mij dan zo spoedig mogelijk een bericht.

Update 15/05/2018 (Cursus 17-18) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven zijn geopend. Meer informatie kan je terugvinden onder : Cursus 17-18/Zeezwemproef


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).