Laatste nieuws 16/09/2019 22u

Update 16/09/2019 (Cursus 19-20) :
Centruminformatie werd voor centrum Oostende aangepast : Cursus 19-20/Centruminformatie/Oostende

Update 12/09/2019 (Cursus 19-20) :
Een aangepast overzicht van de kandidaten die zich ingeschreven hebben voor het nieuwe opleidingsjaar is terug te vinden onder : Cursus 19-20/Inschrijven.

Update 23/08/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
Een eerste overzicht van de kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn is terug te vinden onder : Bekwaamheidsproeven/Inschrijven.

Update 29/07/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2019 zijn geopend en kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven.

Update 15/07/2019 (Cursus 19-20) :
De inschrijvingen voor het nieuwe cursusjaar 19-20 zijn geopend. Meer informatie kan u terugvinden onder Cursus 19-20/Inschrijven

Update 24/05/2019 :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).