Laatste nieuws 17/10/2019 18u

Update 17/10/2019 (Cursus 19-20) :
Centruminformatie werd voor centrum Brugge aangepast : Cursus 19-20/Centruminformatie/Brugge

Update 17/10/2019 (Cursus 19-20) :
Centruminformatie werd voor centrum Koksijde aangepast : Cursus 19-20/Centruminformatie/Koksijde

Update 17/10/2019 (Cursus 19-20) :
Centruminformatie werd voor centrum Kortrijk aangepast : Cursus 19-20/Centruminformatie/Kortrijk

Update 17/10/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De inchrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn afgesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Update 17/10/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
Een update van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven.

Update 15/10/2019 (Cursus 19-20) :
Centruminformatie werd voor centrum Oostende aangepast : Cursus 19-20/Centruminformatie/Oostende

Update 09/10/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 06/10/19 kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 17/09/2019 (Cursus 19-20) :
Cursussen theorie kunnen tijdelijk worden gedownload via : Cursussen Redder aan Zee 2019-2020

Update 24/05/2019 :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).