Laatste nieuws 23/03/2020 21u

Update 23/03/20 : maatregelen COVID-19
Er werd beslist om al onze activiteiten op te schorten tot 19/04/20, met mogelijkse verlenging.

Aangezien we de kandidaten voor een geruime tijd niet meer zullen zien gaan we jullie op de hoogte houden aan de hand van een nieuwsbrief. In deze brief geven we ook tips om verder te blijven oefenen en om jullie conditie op peil te houden.

Bedankt voor het begrip en we houden jullie verder op de hoogte

Update 12/03/20 : maatregelen COVID-19
Deze namiddag heeft de directie in samenspraak met de Gouverneur een risicoanalyse gemaakt en beslist om vanaf morgen (13 maart 2020) over te gaan tot een algemene opschorting van ALLE opleidingen en examens tot 31 maart 2020, met mogelijkse verlenging. Bedankt voor het begrip en we houden jullie verder op de hoogte


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be
Afwezigheden dienen gemeld te worden aan wobra@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).