Laatste nieuws 03/06/2020 22u

Update 03/06/20 : opstart activiteiten opleiding Redder aan Zee

Planning herexamens :
• Zaterdag 06/06/20 : herexamens reanimatie basisopleiding + uitzonderingsgroep

De kandidaten die naar aanleiding van de reguliere bekwaamheidsproeven (najaar 2019) een herexamen moeten afleggen voor module III (reanimatie) dienen zich op 06/06/20 (uur werd via e-mail meegedeeld) aan te bieden op de campus POV (Diksmuidse Heirweg 6, Zedelgem). Enkel deze kandidaten met herexamens dienen 10 EUR ter plaatse te betalen.

Lees zeer aandachtig onderstaande examenprocedure incl. veiligheidsrichtlijnen :
examenprocedure zaterdag 06/06/20

Deze instructies worden op 04/06/20 door het WOBRA secretariaat samen met de uurindeling via e-mail aan alle kandidaten bezorgd(naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij inschrijving). Controleer SPAM-folder! Kandidaten die geen uurindeling ontvangen hebben dienen met het WOBRA secretariaat contact op te nemen op wobra@campuspov.be

Wij wensen iederen veel succes!

Update 25/05/20 : zwemoefeningen
Om de opleiding “Redder aan Zee” te kunnen afwerken zijn wij tevens afhankelijk van de beschikbaarheid van de zwembaden. Deze zijn momenteel nog gesloten.

Op onze website (hieronder) vind je informatie terug over mogelijke vervangende conditie- en reanimatieoefeningen. Lees aandachtig deze oefeningen en blijf fit!

Wil je effectief zwemmen en trainen in het water ? Dan zijn er enkele initiatieven waar je onder toezicht van een redder veilig buiten kan trainen, zie onderstaand voorbeeld :
https://www.brogo.be/nl/evenementen/corona-zwemtraining

Ga zeker niet in zee zwemmen! Zolang er geen strandredders aanwezig zijn, blijft zwemmen in zee verboden.

Update 24/05/20 : maatregelen COVID-19
Hieronder geven we tips om verder te blijven oefenen en om jullie conditie op peil te houden:
- vervangende conditie-oefeningen;
- algemene info m.b.t. uithoudingstrainingen.


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be
Afwezigheden dienen gemeld te worden aan wobra@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).