Laatste nieuws 21/01/2019 22u

Update 21/01/2019 (Cursus 18-19) :
Centruminformatie werd voor centrum Oostende aangepast : Cursus 18-19/Centruminformatie/Oostende

Update 05/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De inchrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn afgesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).