Laatste nieuws 11/11/2019 14u

Update 11/11/2019 (Cursus 19-20) : Op zaterdag 16/11/2019 grijpt het examen theorie plaats. Het examen begint stipt om 9u en duurt tot 13u.
Locatie examen theorie centrum Oostende : Vesaliusinstituut, Leffingstraat 1, Oostende
Locatie examen theorie centrum Brugge : Provincieraadszaal Boeverbos, Leopold-III laan 41, Brugge
Locatie examen theorie centrum Kortrijk : VONK, Leopold-III laan 41, Brugge
Locatie examen theorie centrum Koksijde : zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde

Lees heel grondig ook volgende bijlage :
Uitleg organisatie examens theorie

Update 08/11/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 27/10/19 (incl. herexamenresultaten BP 6/10/19) kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 17/09/2019 (Cursus 19-20) :
Cursussen theorie kunnen tijdelijk worden gedownload via : Cursussen Redder aan Zee 2019-2020

Update 24/05/2019 :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).