Laatste nieuws 14/07/2017 11u

Update 14/07/2017 (Cursus 16-17) :
Naar aanleiding van het nieuwe cursusjaar 17-18 werd een nieuwe webpagina aangemaakt, zie bovenaan CURSUS 17-18. Alle informatie van het huidige cursusjaar is terug te vinden onder volgende link : CURSUS 16 - 17.

Update 11/07/2017 (Cursus 16-17) :
Resultaten zeezwemproeven 6 en 7 juli werden toegevoegd onder : Cursus 16-17/Examenresultaten

Update 04/07/2017 (Cursus 16-17) :
Een overzicht van de ingeschreven kandidaten voor de zeezwemproeven 2017 werd toegevoegd onder : Cursus 16-17/Zeezwemproef

Update 04/07/2017 (Cursus 16-17) :
Een overzicht van de ingeschreven kandidaten voor de zeezwemoefeningen werd toegevoegd onder : Cursus 16-17/Zeezwemproef

Update 12/06/2017 (Cursus 17-18) :
Inschrijven voor de nieuwe cursus zal mogelijk zijn vanaf 17/07.

Update 04/06/2017 (Cursus 16-17) :
Voorafgaand aan de zeezwemproef worden 2 zeezwemoefeningen georganiseerd. Deze lessen worden ingepland op zaterdag 24 juni en maandag 24 juli. Inschrijven voor deze voorbereidende les is mogelijk via het online inschrijvingsformulier op onze website :
Cursus 16-17/Zeezwemproef

Update 14/05/2017 (Cursus 16-17) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven zijn geopend. Meer informatie kan je terugvinden onder : Cursus 16-17/Zeezwemproef

Update 21/10/2016 (Cursus 15-16) :
De brevetten van de geslaagde kandidaten opleiding 2015-2016 kunnen worden afgehaald op volgend adres:
Secretariaat Wobra vzw
Diksmuidse Heirweg 6
Blok B eerste verdiep rechts eind de gang
8210 Zedelgem

en dit op volgende dagen:
- dinsdag en woensdag telkenmale van 13 tot 16 uur;
- de eerste afhaling is mogelijk vanaf dinsdag 25 oktober 2016;

Wie zijn/haar brevet niet persoonlijk kan komen afhalen kan een volmacht geven. Gebruik daarvoor het voorziene volmacht formulier. Hou er rekening mee dat tijdens de officiële verlofperiodes het secretariaat kan gesloten zijn. Het is altijd veilig vooraf het wobrasecretariaat telefonisch op de hoogte te brengen van uw komst. Telefoonnummers: 050/404550 - 050/366992 – 050/366997.

Bereikbaarheid campus POV :
http://campuspov.be/contact.htm
U rijdt de parking op tot aan blok B. Op het eerste verdiep bevindt zich het Wobra secretariaat. Zie plan.

Update 4/07/2016 :
Nieuwe wetgeving brandingsporten te raaplegen via deze link.


© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).