Laatste nieuws 21/09/2018 19u

Update 21/09/2018 (Cursus 18-19) :
De groepsverdeling voor het centrum Brugge werd op onze website geplaatst onder : Cursus 18-19/Centruminformatie/Brugge

Update 21/09/2018 (Cursus 18-19) :
Lees aandachtig de informatie voor de komende praktijk- en theorielessen van 22/09.

Update 21/09/2018 (Cursus 18-19) :
Een aangepast overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten voor het nieuwe cursusjaar kan u terugvinden onder : Cursus 18-19/Inschrijven

Update 21/09/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
Een aangepast overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven.

Update 12/09/2018 (Cursus 18-19) :
De groepsverdeling voor het centrum Oostende werd op onze website geplaatst onder : Cursus 18-19/Centruminformatie/Oostende

Update 23/08/2018 (Cursus 18-19) :
Alle lessenroosters (theorie en praktijk) zijn vanaf heden terug te vinden onder : Cursus 18-19


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).