Laatste nieuws 15/02/2019 19u

Update 15/02/2019 (Cursus 18-19) : Centrum Oostende
Hierbij is een aangepaste groepindeling (centrum Oostende) terug te vinden voor de praktijkles reanimatie van 23/02.

Update 01/02/2019 (Cursus 18-19) :
Lees aandachtig onderstaande informatie met betrekking tot de komende praktijkles reanimatie van 23/02 :

1) De eerste praktijkles reanimatie zal plaatsgrijpen op zaterdag 23 februari 2019. Deze praktijkles gaat door in het KTA te Brugge (Rijselstraat 7, 8200 Sint-Michiels Brugge).

2) Bereikbaarheid KTA Brugge : Het KTA ligt op een vijftal minuten van het station in Brugge en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Naast het gebruik van de trein kan ook gebruik gemaakt worden van de bus. De bussen 7 en 17 stoppen vlak voor de school.

3) Alle kandidaten krijgen op 23/02/19 2u aansluitend praktijkles reanimatie. De kandidaten zullen worden onderverdeeld in 4 groepen :
=> 9u - 11u : Centrum Brugge (groepdeel 1)
=> 10u - 12u : Centrum Kortrijk + centrum Brugge(groepdeel 2)
=> 11u - 13u : Centrum Koksijde + centrum Oostende(groepdeel 1)
=> 13u - 15u : Centrum Oostende(groepdeel 2)

4) Bereid je goed voor, reanimatieschema 1 en 2 moeten grondig gekend zijn. Vóór aanvang van de praktijklessen zal gepeild worden naar de kennis van deze schema's!!

5) Kandidaten dienen minstens 15min vóór aanvang van de praktijkles reanimatie aanwezig te zijn.

6) Draag losse en comfortabele kledij, sportschoenen zonder zwarte zool.

7) De 2e praktijkdag reanimatie staat gepland voor zondagnamiddag 3 maart 2019. Deze les grijpt plaats in de sportzaal van de brandweerkazerne te Oostende (adres : Velodroomstraat 13, 8400 Oostende). Zie onderstaande verdeling :
=> 13 – 14u : centrum Oostende
=> 14 – 15u : centrum Kortrijk en Koksijde
=> 15 – 16u : centrum Brugge

Update 29/01/2019 (Cursus 18-19) :
De resultaten van het herexamen theorie (na deliberatie) zijn terug te vinden onder : Cursus 18-19/Examenresultaten

Update 29/01/2019 (Cursus 18-19) :
Centruminformatie werd voor centrum Oostende aangepast : Cursus 18-19/Centruminformatie/Oostende

Update 28/01/2019 (Cursus 18-19) :
Centruminformatie werd voor alle centra aangepast : Cursus 18-19/Centruminformatie

Update 05/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De inchrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn afgesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).