Laatste nieuws 24/05/2019 21u

Update 24/05/2019 (Cursus 18-19) :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!

Update 24/05/2019 (Cursus 18-19) :
Een eerste overzicht van de kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn voor de zeezwemproeven is terug te vinden onder : Cursus 18-19/Zeezwemproef. Volgende update is voorzien voor 3/06.

Update 24/05/2019 (Cursus 18-19) :
Een eerste overzicht van de kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn voor de zeezwemproeven is terug te vinden onder : Cursus 18-19/Zeezwemproef

Update 15/05/2019 (Cursus 18-19) :
De inschrijvingen voor de zeezwemproeven zijn geopend. Meer informatie kan je terugvinden onder : Cursus 18-19/Zeezwemproef


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).