Laatste nieuws 30/07/2020 23u

Update 30/07/2020 (Cursus 20-21) :
De inschrijvngen voor het nieuwe opleidingsjaar 2020-2021 zijn geopend.

Inschrijven kan via onze vernieuwde website :
http://www.campuspov.be/pov/raz-startpagina

Update 21/07/20 : Herexamen praktijk zwemmen 25/07/20

De kandidaten van de basisopleiding '19-'20 (enkel diegene die de toelating hebben ontvangen) en de kandidaten van de uitzonderingsgroep BP worden op 25/07/20 verwacht om het herexamen af te leggen.

De herexamenprocedure en de uurindeling zal door het WOBRA-secretariaat op woensdag 22/07/20 via e-mail worden bezorgd. Controleer SPAM-folder! Kandidaten die geen e-mail ontvangen hebben dienen vóór 25/07 met het WOBRA secretariaat contact op te nemen op wobra@campuspov.be

Update 21/07/2020 (Cursus 19-20) :
Via de overgangsmodule Redder aan Zee (WOBRA) naar Hoger Redder kan je het officiële diploma van Hoger Redder behalen.

Deze overgangsmodule grijpt plaats op woensdag 29 juli 2020 vanaf 0900 en donderdag 30 juli tot 21 uur.

Inschrijven kan via volgende link :
https://www.redfed.be/index.php/activiteiten/event?key=7730

Update 04/07/20 : Data zeezwemproeven 2020

De data voor de zeezwemproeven werden vastgelegd op :
- Zaterdag 18/07/20 (inschrijven eerste reeks vanaf 7u45-8u, start eerste reeks rond 8u30)
- Dinsdag 18/08/20 (inschrijven eerste reeks vanaf 18u30, start eerste reeks rond 19u30)
=> De voorgestelde data, locatie en tijdstip kunnen ten allen tijde worden gewijzigd !
=> Men kan zich pas inschrijven nadat men geslaagd is voor de praktijkproeven in het zwembad!
=> Kandidaten van de basisopleiding '18-'19 die een herexamen voor de zeezwemproef dienen af te leggen moeten zich eveneens inschrijven!

De zeezwemproeven grijpen plaats te Westende, ter hoogte van badzone Flandrialaan.

Inschrijven voor zeezwemproef zomer 2020: Online inschrijvingsformulier

Update 02/07/20 : Data herexamens praktijk zwemmen

De herexamens praktijk zwemmen grijpen plaats in het Stedelijk zwembad van Oostende en dit op volgende data.

 • 1e herkansing voor basisopleiding 2019-2020 en bekwaamheidsproeven uitzonderingsgroep : zondag 12/07/20 17u - 21u
 • 2e herkansing bekwaamheidsproeven uitzonderingsgroep : zaterdag 25/07/20 vanaf 8u (tot max. 9u)
 • 2e herkansing basisopleiding 2019-2020 : zondag 16/08/20 vanaf 17u.
 • De kandidaten van de basisopleiding 2019-2020 dienen eerst te slagen voor de praktijkproef in het zwembad vooraleer te kunnen deelnemen aan de zeezwemproef.
 • Men kan pas worden tewerkgesteld op het strand na het slagen van de praktijkproeven in het zwembad.
De herexamenprocedure en de uurindeling zal door het WOBRA-secretariaat op woensdag 08/07/20 via e-mail worden bezorgd. Controleer SPAM-folder! Kandidaten die geen e-mail ontvangen hebben dienen met het WOBRA secretariaat contact op te nemen op wobra@campuspov.be

Update 01/07/20 : COVID-19 reanimatiefilmpjes

In kader van COVID-19 werden door de IKWV aangepaste reanimatieprocedures uitgewerkt.

Het WOBRA heeft van deze procedures instructievideo's gemaakt. Deze zijn te raadplegen via ons YouTube-kanaal.

Update 23/06/20 : Praktijkproeven in het zwembad

In navolging van de berichtgeving op 20/06/20 bezorgen wij jullie hierbij meer informatie.

Voor de opleiding Redder aan Zee is het niet evident om een geschikt moment voor de praktijkproeven te vinden .

Het zijn uitzonderlijke tijden en een maatoplossing uitwerken die voor iedereen past is helaas niet mogelijk.

Wij leven met iedereen mee en hebben dan ook reeds bijkomende maatregelen voorzien om deze lange en moeilijke periode op te vangen.

Deze maatregelen worden nog verder verfijnd en van zodra beschikbaar aan de website toegevoegd.

Algemeen :

 • Alle kandidaten (basisopleiding 2019-2020, uitzonderingsgroep BP 2020 en herexamens BP najaar 2019) hebben ten uitzonderlijke titel recht op 2 herexamens praktijk zwemmen i.p.v. 1 herexamen. De examentijden (en proeven) blijven hetzelfde.
 • Er is één examenperiode (28, 29 en 30 juni 2020) voorzien voor de praktijkexamens zwemmen (voor zowel de basisopleiding 2019-2020 als voor de uitzonderingsgroep BP 2020).
 • Men kan pas worden aangesteld op het strand na het slagen van de praktijkproeven in het zwembad.
Basisopleiding 2019-2020 :
 • De kandidaten van de basisopleiding 2019-2020 die op 28, 29 of 30 juni 2020 deelnemen aan de praktijkproeven zwemmen en hiervoor slagen, bekomen hun attest waarmee ze in 2020 op het strand kunnen worden tewerkgesteld.
 • De kandidaten van de basisopleiding 2019-2020 die op 28, 29 of 30 juni 2020 deelnemen en niet slagen krijgen de mogelijkheid om in juli 2020 deel te nemen aan een 1e herkansing. Deze datum kan op dit moment nog niet worden meegedeeld (afhankelijk van beschikbaarheid zwembad).
 • De kandidaten van de basisopleiding 2019-2020 die na de 1e herkansing in juli 2020 niet slagen zullen in augustus 2020 een 2e herkansing krijgen. Deze datum kan op dit moment nog niet worden meegedeeld (afhankelijk van beschikbaarheid zwembad).
 • De kandidaten van de basisopleiding 2019-2020 die niet deelnemen aan de praktijkproeven van 28, 29 en 30 juni 2020 hebben daarna nog 2 kansen. Eén kans in juli 2020 en één kans in augustus 2020.
 • De kandidaten van de basisopleiding 2019-2020 dienen eerst te slagen voor de praktijkproef in het zwembad vooraleer te kunnen deelnemen aan de zeezwemproef.
 • De data voor de zeezwemproeven worden zo snel als mogelijk op onze website geplaatst.
 • Men kan pas worden aangesteld op het strand na het slagen van de praktijkproeven in het zwembad.
Uitzonderingsgroep bekwaamheidsproeven (BP 2020) :
 • De kandidaten van de uitzonderingsgroep BP 2020 die op 28, 29 of 30 juni 2020 deelnemen aan de praktijkproeven zwemmen en hiervoor slagen, bekomen hun bekwaamheidsgetuigschrift.
 • De kandidaten van de uitzonderingsgroep BP 2020 die op 28, 29 of 30 juni 2020 deelnemen en niet slagen, krijgen de mogelijkheid om in juli 2020 deel te nemen aan een 1e herkansing. Deze datum kan op dit moment nog niet worden meegedeeld (afhankelijk van beschikbaarheid zwembad).
 • De kandidaten van de uitzonderingsgroep BP 2020 die na de 1e herkansing in juli 2020 niet slagen zullen we trachten eind juli 2020 de 2e herkansing te geven. Deze datum kan op dit moment nog niet worden meegedeeld (afhankelijk van beschikbaarheid zwembad).
 • De kandidaten van de uitzonderingsgroep BP 2020 die niet deelnemen aan de praktijkproeven van 28, 29 en 30 juni 2020 hebben daarna nog 2 kansen in juli 2020.
 • Men kan pas worden aangesteld op het strand na het slagen van de praktijkproeven in het zwembad.
Herexamens zwemmen - bekwaamheidsproeven najaar 2019 :
 • De kandidaten met herexamens zwemmen (BP najaar 2019) dienen aan te sluiten bij de 2 herexamendata te juli 2020 voor de bekwaamheidsproeven. Kandidaten die bereid zijn mogen reeds hun eerste herexamen afleggen op 28, 29 of 30 juni 2020. Hiervoor dient men een aanvraag te richten naar het WOBRA-secretariaat op wobra@campuspov.be
 • Men kan pas worden aangesteld op het strand na het slagen van de praktijkproeven in het zwembad.
Alle kandidaten (basisopleiding 2019-2020, uitzonderingsgroep bekwaamheidsproeven 2020 en herexamens bekwaamheidsproeven najaar 2019) zullen op woensdag 24/06 de examenprocedure en uurindeling via e-mail ontvangen (naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij inschrijving). Controleer SPAM-folder! Kandidaten die geen e-mail ontvangen hebben dienen met het WOBRA secretariaat contact op te nemen op wobra@campuspov.be

Alle kandidaten moeten voorafgaandelijk aan het praktijkexamen thuis een douche nemen! Maak ook dat je vlak voor je vertrek naar het toilet bent geweest.

Wij wensen iedereen heel veel succes!!
© 2020 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden nick.goethals@campuspov.be
Afwezigheden dienen gemeld te worden aan wobra@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).