Laatste nieuws 25/08/2016 22u

Update 25/08/2016 (Bijscholing) :
Een aangepaste lijst met rechtmatig ingeschreven kandidaten werd op de website geplaatst onder :
Bijscholing/Inschrijvingen

Update 25/08/2016 (Cursus 16-17) :
Een aangepaste lijst met rechtmatig ingeschreven kandidaten werd op de website geplaatst onder :
Cursus 16-17/Inschrijvingen

Update 09/08/2016 (Bijscholing) :
De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2016 zijn geopend. Meer informatie is terug te vinden onder :
Bijscholing/Inschrijvingen

Update 4/08/2016 :
Nieuwe wetgeving brandingsporten te raaplegen via deze link.

Update 04/07/2016 (Cursus 16-17) :
De inschrijvingen voor het opleidingsjaar 2016 - 2017 zijn geopend. Meer informatie is terug te vinden onder :
Cursus 16-17/Inschrijvingen

Update 04/07/2016 (Cursus 15-16) :
Alle informatie met betrekking tot de opleiding '15-'16 is terug te vinden onder : Cursus 15 - 16

Update 03/07/2016 (Postoverste) :
Een leidraad mbt de opleiding en evaluatie tot postoverste is terug te vinden onder : Postoverste


© 2016 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden redderaanzee@telenet.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).