Laatste nieuws 16/12/2018 20u

Update 16/12/2018 (Cursus 18-19) :
De voorlopige examenresultaten theorie van Hoofdstuk 5 zijn vanaf heden terug te vinden onder : Cursus 18-19/Examenresultaten

Update 25/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 18/11/18 kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 23/11/2018 (Cursus 18-19) :
Centruminformatie werd voor alle centra aangepast : Cursus 18-19/Centruminformatie

Update 05/11/2018 (Bekwaamheidsproeven) :
De inchrijvingen voor de bekwaamheidsproeven zijn afgesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk.


© 2018 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).