Laatste nieuws 12/12/2019 21u

Update 12/12/2019 (Bekwaamheidsproeven) :
De resultaten van de bekwaamheidsproef van 24/11/19 (incl. herexamenresultaten BP 27/10/19) kan u terugvinden onder : Bijscholing/Resultaten.

Update 09/12/2019 (Cursus 19-20) :
Het WOBRA secretariaat zal op woensdag 11/12 (vóór 13u) de voorlopige resultaten van het theoretisch examen van alle hoofdstukken samen met de voorlopige eindbeslissing mailen naar alle kandidaten (naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij inschrijving).

Lees ook aandachtig de meegestuurde uitleg omtrent de voorlopige examenresultaten.

De resultaten die jullie op woensdag 11/12 zullen ontvangen zijn voorlopige resultaten. De definitieve resultaten zullen, na de predeliberatie en behoudens onvoorziene omstandigheden, naar hetzelfde e-mailadres worden gestuurd op maandag 16/12.

Controleer zeker op woensdag 11/12 en maandag 16/12 het opgegeven e-mailadres. Heb je geen e-mail ontvangen, check dan eerst je spam/junk-folder! Stel je na deze controle vast dat je alsnog geen resultaten ontvangen hebt, dan dien je de punten op te vragen bij het WOBRA secretariaat op : wobra@campuspov.be

Tijdens de kerstvakantie is het WOBRA gesloten en niet bereikbaar!

Update 24/05/2019 :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).