Laatste nieuws 20/07/2019 11u

Update 20/07/2019 (Cursus 18-19) :
Een aangepast overzicht van de kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn voor de zeezwemproef van 5/08 is terug te vinden onder : Cursus 18-19/Zeezwemproef.

Update 20/07/2019 (Cursus 18-19) :
Een aangepast overzicht van de kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn voor de zeezwemoefening van 24 juli 2019 is terug te vinden onder : Cursus 18-19/Zeezwemproef.

Update 15/07/2019 (Cursus 19-20) :
De inschrijvingen voor het nieuwe cursusjaar 19-20 zijn geopend. Meer informatie kan u terugvinden onder Cursus 19-20/Inschrijven

Update 13/07/2019 (Cursus 18-19) :
Kandidaten die naar aanleiding van voorbije zeezwemproef hun herexamen op maandag 5 augustus 2019 wensen af te leggen dienen dit schriftelijk (via mail naar : wobra@campuspov.be) aan het Wobra secretariaat te melden, ten laatste vóór 29/07/19.

Update 11/07/2019 (Cursus 18-19) :
De resultaten van de zeezwemproef van 7 juli 2019 zijn vanaf heden beschikbaar op onze website :
Cursus 18 -19/Examenresultaten

Update 21/06/2019 (Postoverste) :
Met betrekking tot de opleiding postoverste werden enkele belangrijke wijzigingen uitgevoerd. Alle noodzakelijke informatie is terug te vinden onder : Postoverste

Update 07/06/2019 (Cursus 18-19) :
Voorafgaand aan de zeezwemproeven worden 2 zeezwemlessen georganiseerd. De eerste les zal plaatsgrijpen op zaterdag 22/06/19, de tweede les zal plaatsgrijpen op woensdag 24/07/19. Beide lessen gaan door te Bredene (strandpost 1, aanmelden om 9u30 ter hoogte van surfclub "Twins"). Meer informatie is terug te vinden onder : Cursus 18-19/Zeezwemproef.

Update 24/05/2019 (Cursus 18-19) :
Belangrijke opmerking in verband met adreswijzigingen : Attesten en brevetten worden steeds opgestuurd naar het adres zoals opgegeven bij inschrijving. Eventuele adreswijzigingen dienen steeds aan het Wobra secretariaat te worden overgemaakt. Anders riskeren de kandidaten hun attesten en brevetten niet te ontvangen!


© 2019 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden wendy.vlaeminck@campuspov.be
Privacyverklaring Wobra vzw “Redder aan Zee”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).