Laatste nieuws 17/11/2017 20u

Update 17/11/2017 (Cursus 17-18) :
Informatie voor het centrum Oostende werd aangepast onder : Cursus 17-18/Centruminformatie/Oostende

Update 15/11/2017 (Cursus 17-18) :
Lees aandachtig bijgaande informatie met betrekking tot de examens theorie. Deze informatie kan u tevens terugvinden onder het luik "Centruminformatie".

Update 30/10/2017 (Bijscholing) :
Een aangepast overzicht van de rechtmatig ingeschreven kandidaten kan u terugvinden onder : Bijscholing/Inschrijven

Update 29/10/2017 (Bijscholing) :
Resultaten bekwaamheidsproef 22/10/2017 toegevoegd onder : Bijscholing/Resultaten

Update 07/09/2017 (Postoverste) :
Een lijst met de geslaagde kandidaten PO module I+II 2017 kan u terugvinden onder : Postoverste.


© 2017 WOBRA vzw | Samenstelling tekst en beelden andre.goethals@campuspov.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde de V.Z.W. WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten).